tirsdag 17. juli 2018

Fugler. 09.07.2018

                                          Heipiplerke
                                          Sivspurv
                                          Heipiplerke
                                          Rødvingetrost

mandag 18. juni 2018

Ranfjorden og Straumen. 27.05.2018
Blåstrupe. 20.05.2018
Blåstrupen hekker primært i fjellbjørkeskog og våtmarksnære vierkjerr. Men den kan også finnes i andre habitater (furu-/granskog)og kan nordpå også hekke ved kysten. Hannen har i siste halvdel av mai en vakker, variert sang og kan kjennes på sin blå og oransje strupe. Hunnen har en mer nøytral fjærdrakt. Reiret legges skjult på bakken og inneholder vanligvis 6-7 egg som ruges i to uker. Ungene mates i to uker. Våre blåstruper trekker øst-sørøstover om høsten og overvintrer sannsynligvis i Sørøst-Asia.
www.miljolare.no

lørdag 19. mai 2018

En dag i hagen. 19.05.2018

 Ekorn
 Dompap
 Bjørkefink
 Svarthvit fluesnapper
 Ekorn
 Ekorn
 Ekorn
 Ekorn
 Ekorn
 Ekorn
 Gråtrost
 Grønnsisik hann
Grønnsisik hunn

fredag 27. april 2018

Nikon D7500 test.

 Nikon D7500, Nikon 16-85mm iso 100, 18mm, f11, i/125sek
 Nikon D7500, Nikon 16-85mm, iso 100, 16mm, f11, 1/100sek
 Nikon D7500, Nikon 16-85mm, iso 100, 16mm, f11, 1/125sek
Nikon D7500, Nikon 16-85mm, iso 200, 16mm, f8, 1/160sek


Bildene er fra Moholmen, Mo  I Rana. 26.04.2018

Var så heldig og ble nummer 2 i en fotokonkurranse i fotomag.no Premien ble 100 dager med Nikon D7500 inkludert 3 objektiver.
Disse bildene er med D7500 og Nikon 16-85mm

Se side 8 og 9 i jubileumsutgaven av fotomag.
Har også andre bilder i bladet.
https://view.joomag.com/fotomag-nikon-100-år/0014508001521626427?short

onsdag 25. april 2018

22.04.2018

                                          Kjøttmeis
                                          Grønnsisik
                                          Ekorn
                                          Ekorn
                                          Ekorn portrett
                                          Rødstrupe