lørdag 27. oktober 2012

Diverse fugler

Flaggspett

Gråmåke

Dompap hunn

Bjørkefink

2 bilder montert sammen til ett bilde av Grønnsisik
Rødstilk

Blåmeis

Grønnfink

Blåmeis

Kjøttmeis (lik den Engelske titteln beire, Great tit)

Dompap

Gråmåke

Gråmåke
Flaggspett

Dompap

Granmeis

Svartmeis

Bokfink