tirsdag 17. juli 2018

Fugler. 09.07.2018

                                          Heipiplerke
                                          Sivspurv
                                          Heipiplerke
                                          Rødvingetrost

mandag 18. juni 2018

Ranfjorden og Straumen. 27.05.2018
Blåstrupe. 20.05.2018
Blåstrupen hekker primært i fjellbjørkeskog og våtmarksnære vierkjerr. Men den kan også finnes i andre habitater (furu-/granskog)og kan nordpå også hekke ved kysten. Hannen har i siste halvdel av mai en vakker, variert sang og kan kjennes på sin blå og oransje strupe. Hunnen har en mer nøytral fjærdrakt. Reiret legges skjult på bakken og inneholder vanligvis 6-7 egg som ruges i to uker. Ungene mates i to uker. Våre blåstruper trekker øst-sørøstover om høsten og overvintrer sannsynligvis i Sørøst-Asia.
www.miljolare.no

lørdag 19. mai 2018

En dag i hagen. 19.05.2018

 Ekorn
 Dompap
 Bjørkefink
 Svarthvit fluesnapper
 Ekorn
 Ekorn
 Ekorn
 Ekorn
 Ekorn
 Ekorn
 Gråtrost
 Grønnsisik hann
Grønnsisik hunn